Skip to main content

Daihinia description in Czech

Posted in

Many thanks to Vladislav Urbánek who contributed this translation.

Daihinia je nástroj pro WiFi. Přemění jednoduchou Ad-Hoc síť na multiskokovou Ad-Hoc síť. Multiskoková Ad-Hoc síť poskytuje vyšší míru flexibility než standardní režim infrastruktury. V něm musí být všechny počítače v dosahu přístupového bodu, zatímco v multiskokové Ad-Hoc síti stačí, když je počítač nablízko jiného, který je v dosahu připojení k síti. Takto se v podstatě vytváří zřetězené připojení k síti.

Old versions of Internet Explorer might not show the image. Try to update IE or use another browser.Jinými slovy Daihinia nabízí síťovou vrstvu pro sítě WiFi Ad-Hoc (IBSS), přičemž správu infrastruktury ponechává v rukách uživatelů. Je to brilantní myšlenka, kdy se uživatelé sami starají o síť jen tím, že ji využívají.

Oproti jiným řešením, která umožňují síťovou topologii pouze mezi přístupovými body, Daihinia využívá IBSS mód a přidává síťové funkce přímo mezi počítače. Přístupové body se vůbec nepoužívají. Daihinia je implementována jako zprostředkující síťový ovladač pro Windows a je pro ostatní programy naprosto transparentní.

Please Register
Register