Skip to main content

Daihinia description in Dutch

Posted in

Daihinia is een tool voor WiFi. Het verandert een gewoon Ad-Hoc netwerk in een Multi-hop Ad-Hoc netwerk. Multi-hop Ad-Hoc netwerken bieden meer flexibiliteit dan de gewone infrastructuur: in de gewone infrastructuur moeten alle computers binnen bereik zijn van het Access Point, terwijl die zich in Multi-hop Ad-Hoc netwerken ook in andere bereiken kunnen bevinden, met meer dan één hop.

Old versions of Internet Explorer might not show the image. Try to update IE or use another browser.

Daihinia biedt eigenlijk een Mesh Netwerk laag voor WiFi Ad-Hoc (IBSS) netwerken, zodat de netwerk infrastructuur zonder problemen kan worden onderhouden door de gebruikers zelf. Het is een goed idee dat netwerkgebruikers het netwerk die zij gebruiken ook zelf ondersteunen.

Anders dan andere oplossingen die de mesh topologie alleen ondersteunen tussen Access Points, gebruikt Daihinia de IBSS Modus en voegt daar mesh functionaliteit aan toe aan de computers en maakt het helemaal geen gebruik van Access Points. Daihinia wordt geïmplementeerd als een tussenliggend netwerkdriver voor Windows-systemen en is volledig transparant voor programma’s.

Please Register
Register